Our Archive

Our Archive

Globalne klimatske promjene, sve češće bolesti i želja za postizanjem kvalitete i ekonomičnosti u proizvodnji krumpira nagnalo je stotinjak poljoprivrednika iz međimurskog kraja da prisustvuju predavanju o zaštiti krumpira koje je u Prelogu organiziralo naše poduzeće Vlado d.o.o. Na predavanju je bilo riječ o zaštiti krumpira od prvenstveno plamenjače i crne pjegavosti te čuju najnovije […]

Read More